Soov rohkem teada saada milline on Avatud Ühiskonna peamine tegevusvaldkond ja kes me oleme?
Loe veel
Nõustamisprojektide koordineerimine ja uuringute korraldamine kolmes peamises valdkonnas
Loe veel
Avalike ja sisekoolituste koostamine ja korraldamine avalikule-, era- kui ka kolmandale sektorile.
Loe veel

Meie mõttemall on täis inspiratsiooni ja uuendusmeelsust

Avatud Ühiskonna peamine tegevusala on rahvusvaheline noorsootöö. Aastate jooksul oleme efektiivselt kaasanud organisatsiooni tegevusse kümneid vabatahtlike, koordineerinud Euroopa tasandil strateegilist koostööd ning mõjutanud protsesside kujunemist kohalikul tasandil. 

Teenused

Keskendume ainult neile valdkondadele milles oleme spetsialiseerunud.
0
%
POSITIIVNE TAGASISIDE
0
+
SPETSIALISTE MEESKONNAS
0
TEHTUD KOOLITUSED
0
+
RAHVUSVAHELISI KOOSTÖÖPROJEKTE

Usaldada tasub kogemusi

Meie meeskonnaga on seotud mitu huvitavat fakti

Rahvusvaheline kogemus

Organisatsioon on osalenud rohkem kui 50+ rahvusvahelise mõõtmega projektis nii Euroopa Liidus kui kaugemal.

Tunnustatud juhid

Maakondliku ja riikliku tasandi nominatsioonid: Aasta Vabatahtlik, Aasta Noorsootöötaja, Aasta Õpetaja jpt.

Töökogemus

Personalil on haridusvaldkonnas töötamise kogemust üheskoos kokku 92 aastat.

Usaldusväärsus

Avatud Ühiskonna partnerid on meid kaasanud tegevustesse mille dokumenteeritud eelarve on rohkem kui 2.1+ miljonit eurot.

Töötukassa koolituspartner

Kui olete oma konsultandiga kokku leppinud koolituskaardi kasutamise, saate valida sobiva kursuse meie avatud koolituste seast.

 

Kuidas me töötame

Kui inimene on liiga suur, et õppida, siis ta enam suuremaks ei kasvagi.

01

Probleemi identifitseerimine

Probleemide määratlemine ning hetkeolukorra kaardistamine on tõhusa sekkumise alus.

02

Analüüs

Probleemilahendus hõlmab hetkeolukorra kaardistamist, keskkonna ja muutuvate tegurite hindamist.

03

Rakendamine

Koostatud tegevuskava realiseerimine ja toetamine.

04

Tulemus

Tegevuste mõju analüüsimine, reflekteerimine ja edasise arenguplaani koostamine.

Võta meiega ühendust

info@uhiskond.ee